Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2013

19:04
2291 f356
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viabluedeath bluedeath

June 02 2013

psychosomatic
19:31
Krokodyle są miłe. Próbują Cię zabić by potem zjeść. Ludzie są gorsi. Zanim Cię zabiją i zjedzą, próbują się z Tobą zaprzyjaźnić.
— Steve Irwin
Sponsored post
soup-sponsored
04:52
psychosomatic
19:31
psychosomatic
19:29
Gdy wiem , że warto , zrobię k**** wszystko .
psychosomatic
19:28
Początek nowego miesiąca to dobry moment, by zacząć wszystko od nowa.
psychosomatic
19:27

May 26 2013

12:53
5027 14c1
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viamaliwa maliwa
psychosomatic
12:52

May 19 2013

psychosomatic
20:45
7310 38de
snuggle
psychosomatic
20:42
psychosomatic
20:42
20:42
.............. | via Tumblr
psychosomatic
20:41
Dotyka się łagodnie.
Każdy dotyk ma echo.
— magnetyzm
psychosomatic
20:40
psychosomatic
20:39
- Czego nie wybaczyłby Pan kobiecie?
- Kłamstwa, czarnych paznokci do żółtej sukni
i jak pije ciepłą wódkę.
— Jerzy Iwaszkiewicz, 'Pani'
psychosomatic
20:38
psychosomatic
20:24
20:24
4553 ea1b
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viamaliwa maliwa
psychosomatic
20:24
Cisza ma kształt twojej nieobecności.
Reposted fromvith vith viamaliwa maliwa
psychosomatic
20:23
A Ty? Po ilu kieliszkach wyznasz mi miłość?
Reposted fromthesmajl thesmajl viamaliwa maliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...